CBL คืออะไร

CBL คืออะไร?

CBL ย่อมาจากคำว่า Composite Blocking List เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของการติดตั้ง SMTP Server Email ขนาดใหญ่ ซึ่ง IP Address ที่จะถูก CBL block ได้นั้นจะเป็นไอพีที่ส่งสแปม ไวรัส มัลแวร์ เป็นจำนวนมาก หรือประเภท Trojan-horse หรือ “stealth” spamware และโดยเฉพาะที่ตรวจจับได้ว่าเป็น botnets

ตรวจสอบ IP Address ว่าติด CBL หรือไม่

เปิดเว็บไซต์ http://www.abuseat.org/lookup.cgi
กรอก IP Address ที่ต้องการตรวจสอบจากนั้นกดปุ่ม LOOKUP

วิธีตรวจสอบ และ Delist CBL

1. เปิดเว็บไซต์ CBL เพื่อไป Lookup IP Address
2. อ่านผลการตรวจสอบจะพบสาเหตุว่าเหตุใด IP Address เราจึงติด Blacklisted
3. ตามตัวอย่าง IP ดังกล่าวติดไวรัสของ Trojan ดังนั้นเราจึงควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งขอ Delist CBL
เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ทำการคลิกที่ลิงค์ Click on this link to delist (Your IP Address)

4. หลังจากคลิกลิงค์แล้ว ระบบจะแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการ Delist CBL ออก

การขอ Delist แบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถทำได้ ก็ต่อเมื่อเราได้แก้ไขปัญหาตามผลการตรวจสอบแนะนำแล้ว ถ้าหากเราไม่แก้ไข แต่กดลิงค์ Delist ทันทีก็มีโอกาสที่ IP เราจะติด CBL ได้อีก

Protected Sky RBL คืออะไร

Protected Sky RBL เป็นฐานข้อมูล Blacklist ตัวหนึ่งที่บอกว่า IP Address ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสแปม ซึ่งปกติเขาจะมี Rate เป็นคะแนนอยู่ เช่น Good, Poor, หรือ Bad reputation ซึ่ง IP Address ที่ติดในฐานข้อมูลของ Protected Sky RBL blacklists ก็จะมีสองประเภทอยู่ด้วยกันดังนี้

  • Poor Reputation คือ IP Address ดังกล่าวถูกตรวจพบว่ามีเรทของการส่งสแปมสูง
  • Bad Reputation คือ IP Address ดังกล่าวถูกตรวจพบว่ามีเรทของการส่งสแปมสูงมาก ๆ ซึ่งกรณีนี้โอกาสที่จะส่งอีเมล@บริษัทด้วย SMTP Server ดังกล่าวแทบจะเป็นศูนย์ และข้อความจะตีกลับไปยัง Sender ด้วยเช่นกัน
เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของ Protected Sky RBL ได้ที่เว็บไซต์ของเขา

วิธีตรวจสอบว่า IP Address เราติด RBL หรือไม่

1. เปิดเว็บไซต์ของ Protected Sky RBL
กรอก IP Address ที่ต้องการตรวจสอบจากนั้นกดปุ่ม Check

ตัวอย่าง IP Address ที่ติด RBL

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ RBL

KEMPTBL คืออะไร ?

KEMPTBL เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล Blacklist ที่ตรวจสอบการส่ง Email Spam ได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที โดยระบบทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ การตรวจจับการส่ง Spam ที่ติดใน Blacklist นี้จะถูกตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในครั้งแรก หรือ Server ของคุณถูก Relaying เพื่อใช้ในการส่ง Spam

การติด Blacklist ของ KEMPTBL จะติดในลักษณะ Hostname ที่เป็น DNS ของ Domain ที่ติด Blacklist นั้นๆ หมายเลข DNS Server IP ใดที่ติด Blacklist KEMPTBL อาจจะถูกปฏิเสธ หรือ ติดปัญหาการส่ง Email ไม่ออก

ยกตัวอย่าง IP DNS Blacklist ของ KEMPTBL

Name Server Domain: maildee.com คือ
NS1.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM
NS2.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM

เมื่อ Ping:  NS1.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM ได้หมายเลข IP: 27.254.62.228
หาก IP:  27.254.62.228 ติด Blacklist ของ KEMPTBL จะทำให้ Domain: maildee.com
ติด Blacklist ของ KEMPTBL ไปด้วย

การแก้ไขปัญหา

หาก DNS ของ Domain คุณมีหมายเลข IP เดียวกับ Email Server คุณควรเช็คว่า Email Server ของคุณมี Domain หรือ User ใดส่ง Spam บ้าง และ รีบระงับการใช้งานของ User นั้นๆ
หาก IP ของ DNS Server คุณไม่ได้เป็นผู้ดูแล คุณควรแจ้งผู้ดูแล IP ดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่ามีผู้ใดแอบส่ง Spam ผ่าน IP ของ DNS Server อยู่หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ อาจจะเกิดจาก Open Source ต่างๆ ติดไวรัส เช่น Joomla, WordPress และ Script มีการส่ง Email ออกไปโดยที่แม้แต่ผู้ดูแล IP ก็ไม่ทราบเช่นกัน
โดน Relay จาก Server ตัวอื่น, Mail Server จำนวนมาก มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถมาใช้หมายเลข IP ของเราในการดีดอีเมล์ (Relay Email) ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมายเลข IP นั้นติด Blacklist ได้เช่นกัน
การปลด Blacklist

คุณสามารถดำเนินการตามการแก้ไข โดยวิธีทางเทคนิคได้ดังนี้
http://www.kempt.net/dnsbl/

ติดต่อ KEMPTBL

Website: http://www.kempt.net
Email: service@kempt.net, webmaster@kempt.net (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)