ทำไมอยู่ ๆ ก็ถูกบอมบ์เมลเข้ามาจน Mailbox เต็ม

ลักษณะอาการที่ว่าบัญชีอีเมลของตัวเอง Bomb Emails ไปหาคนอื่นจำนวนมาก โดยที่ Users ในองค์กรก็เจอเหมือนกันกับเรา จนทำให้ Sending limit ของ user เต็ม แล้วก็ส่งข้อความไม่ออกอีกเลย

แถมด้วยข้อความตีกลับอีกเป็นพัน ๆ ฉบับ Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

เมื่อเราใช้อีเมลบริษัท อยู่ในออฟฟิศเดียวกับเพื่อนร่วมงานที่ใช้อีเมล @ เหมือนกับเรา แล้วยังใช้ Internet Wi-Fi ของที่ทำงานตัวเดียวกันด้วย โอกาสเกิดขึ้นมีสูงมาก ถ้ามี Bot ที่สามารถรู้รหัสผ่านของ Router เขาก็จะสามารถเข้าไปส่งข้อความอะไรก็ได้ออกจากบัญชีอีเมลส่วนตัวของเรา

สาเหตุเกิดได้หลายปัจจัย ได้แก่

1. โปรแกรม Client ที่ใช้งานอยู่ติดไวรัส

2. เคยนำ Username, Password ไปกรอกในเว็บที่มีแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ

3. คลิกลิงค์ที่ไม่น่าเชื่อถือจากอีเมลที่ไม่รู้แหล่งที่มา

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์

วิธีแก้ไขปัญหา

1. รีบเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน

2. สแกนมัลแวร์ หรือไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

3. Kill Virus/Malwares

4. เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านชุดที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิมอีกครั้ง

5. เฝ้าติดตามอาการ 1-2 วัน จำนวนข้อความที่ได้รับต้องน้อยลง

6.  ทะยอยลบข้อความที่ไม่สำคัญออกจาก Mailbox เพื่อป้องกัน User เปิดข้อความและเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี