KEMPTBL คืออะไร ?

KEMPTBL เป็นหนึ่งในฐานข้อมูล Blacklist ที่ตรวจสอบการส่ง Email Spam ได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที โดยระบบทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ การตรวจจับการส่ง Spam ที่ติดใน Blacklist นี้จะถูกตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในครั้งแรก หรือ Server ของคุณถูก Relaying เพื่อใช้ในการส่ง Spam

การติด Blacklist ของ KEMPTBL จะติดในลักษณะ Hostname ที่เป็น DNS ของ Domain ที่ติด Blacklist นั้นๆ หมายเลข DNS Server IP ใดที่ติด Blacklist KEMPTBL อาจจะถูกปฏิเสธ หรือ ติดปัญหาการส่ง Email ไม่ออก

ยกตัวอย่าง IP DNS Blacklist ของ KEMPTBL

Name Server Domain: maildee.com คือ
NS1.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM
NS2.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM

เมื่อ Ping:  NS1.MAILDEE-CLOUD-DNS.COM ได้หมายเลข IP: 27.254.62.228
หาก IP:  27.254.62.228 ติด Blacklist ของ KEMPTBL จะทำให้ Domain: maildee.com
ติด Blacklist ของ KEMPTBL ไปด้วย

การแก้ไขปัญหา

หาก DNS ของ Domain คุณมีหมายเลข IP เดียวกับ Email Server คุณควรเช็คว่า Email Server ของคุณมี Domain หรือ User ใดส่ง Spam บ้าง และ รีบระงับการใช้งานของ User นั้นๆ
หาก IP ของ DNS Server คุณไม่ได้เป็นผู้ดูแล คุณควรแจ้งผู้ดูแล IP ดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่ามีผู้ใดแอบส่ง Spam ผ่าน IP ของ DNS Server อยู่หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ อาจจะเกิดจาก Open Source ต่างๆ ติดไวรัส เช่น Joomla, WordPress และ Script มีการส่ง Email ออกไปโดยที่แม้แต่ผู้ดูแล IP ก็ไม่ทราบเช่นกัน
โดน Relay จาก Server ตัวอื่น, Mail Server จำนวนมาก มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถมาใช้หมายเลข IP ของเราในการดีดอีเมล์ (Relay Email) ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมายเลข IP นั้นติด Blacklist ได้เช่นกัน
การปลด Blacklist

คุณสามารถดำเนินการตามการแก้ไข โดยวิธีทางเทคนิคได้ดังนี้
http://www.kempt.net/dnsbl/

ติดต่อ KEMPTBL

Website: http://www.kempt.net
Email: service@kempt.net, webmaster@kempt.net (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

ทำไม IP ของ Mail Hosting/Server คุณถึงติด Blacklist ซ้ำซาก

ปัญหา IP ของ Email Hosting ติด Blacklist หรือ Real time black list (RBL) สร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู้ใช้งาน Email ใน Server เหล่านั้น ซึ่งปัญหานี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับ Email Hosting ที่มีการให้บริการ Web Hosting ด้วย และ มีโอกาสสูงมากขึ้นหาก Server นี้ ให้บริการ Email Hosting แก่ User จำนวนมากๆ เรามาดูปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ทำให้ IP ของ Email Hosting คุณติด Blacklist ซ้ำไปซ้ำมา

Email ยิ่งเยอะ IP ก็ยิ่งเสี่ยงติด Blacklist ตามไปด้วย, หากใน Server ที่คุณใช้บริการอยู่มีการ Share ให้ User เป็นพันๆ หมื่นๆ User, หากมี User นึงส่ง Spam, Server ของคุณก็จะติด Blacklist ไปด้วย

Mail Server ทั่วไปทำได้แค่จำกัดปริมาณการส่งต่อวัน, ถึงแม้ว่าการจำกัดปริมาณการส่งต่อ Email หรือ ต่อ Domain จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ Email Hosting ของคุณติด Blacklist แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนักเพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ และ ก็ไม่สามารถหนีพ้นปัญหา IP ติด Blacklist ได้อยู่ดี


ขอเปลี่ยน IP ก็ติดเหมือนเดิม, ถึงแม้ว่า Server ที่อยู่ใน Data Center ต่างๆ สามารถร้องขอ IP ชุดใหม่จาก Data Center ได้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะได้ IP มาชุดใหม่ คุณก็จะพบว่า IP ชุดใหม่ที่ได้รับก็ติด Blacklist เหมือนกัน เพราะอยู่ Class เดียวกันกับ IP ชุดเก่า

 


นักส่ง Spam ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ, ทำให้ผู้ที่ดูแล Email Hosting นั้น ไม่เท่าทันถึงวิธีการใหม่ๆของ User ที่แฝงอยู่ใน Mail Server และ บุคคลเหล่านั้นก็ทำให้ Email Hosting กลับมาติด Blacklist อีกครั้ง


ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีมาตรฐาน จะมีระบบกรองไปยัง Content หรือ เนื้อหาของ Email ที่ส่งออกจาก Mail Server ทุกฉบับ และหากพบว่ามีอีเมล์ไหนเข้าข่ายเป็น Spam ก็จะไม่ยอมส่ง Email ฉบับนี้ออกไป ซึ่งเป็นการป้องกัน IP ของ Email Hosting ที่ต้นเหตุ และ ได้รับการยอมรับ

 

CBL คืออะไร

CBL คืออะไร?

CBL ย่อมาจากคำว่า Composite Blocking List เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของการติดตั้ง SMTP Server ขนาดใหญ่ ซึ่ง IP Address ที่จะถูก CBL block ได้นั้นจะเป็นไอพีที่ส่งสแปม, ไวรัส, มัลแวร์ เป็นจำนวนมาก หรือประเภท Trojan-horse หรือ “stealth” spamware และโดยเฉพาะที่ตรวจจับได้ว่าเป็น botnets

ตรวจสอบ IP Address ว่าติด CBL หรือไม่

เปิดเว็บไซต์ http://www.abuseat.org/lookup.cgi

ASPEWS คืออะไร

ASPEWS คือ หนึ่งในองค์กรที่ตรวจสอบการใช้งานบนพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ดูแลระบบหลายองค์กร รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ คอยประเมินเพื่อใช้ในการตรวจสอบอีเมล์ สำหรับทุกเครือข่ายในการรับส่งข้อมูล

ระบบส่วนใหญ่จะบล็อกการทำงานตามความจริง เมื่อตรวจสอบและศึกษาการทำงานของระบบที่คล้ายการส่ง Spam หากมีช่วงเวลาในการส่งที่เหมือนกับการส่ง Spam เป็นจำนวนมากนับล้าน ๆ หรือ ระบบดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ใน netblocks ASPEWS จะมองระบบดังกล่าวว่าเป็น Spam และลิสลงในรายการที่ไม่ปลอดภัย โดยบางทีก็อาจจะส่งเตือนไปยังระบบก่อนที่จะทำการส่ง Spam ด้วยซ้ำ

สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ http://www.aspews.org/