ปัญหา IP ของ Email Hosting ติด Blacklist หรือ Real time black list (RBL) สร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู้ใช้งาน Email ใน Server เหล่านั้น ซึ่งปัญหานี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับ Email Hosting ที่มีการให้บริการ Web Hosting ด้วย และ มีโอกาสสูงมากขึ้นหาก Server นี้ ให้บริการ Email Hosting แก่ User จำนวนมากๆ เรามาดูปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ที่ทำให้ IP ของ Email Hosting คุณติด Blacklist ซ้ำไปซ้ำมา

1. Email ยิ่งเยอะ IP ก็ยิ่งเสี่ยงติด Blacklist ตามไปด้วย, หากใน Server ที่คุณใช้บริการอยู่มีการ Share ให้ User เป็นพัน ๆ หมื่น ๆ User หากมี User นึงส่ง Spam, Server ของคุณก็จะติด Blacklist ไปด้วย
2. Mail Server ทั่วไปทำได้แค่จำกัดปริมาณการส่งต่อวัน ถึงแม้ว่าการจำกัดปริมาณการส่งต่อ Email หรือ ต่อ Domain จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ Email Hosting ของคุณติด Blacklist แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนักเพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ และ ก็ไม่สามารถหนีพ้นปัญหา IP ติด Blacklist ได้อยู่ดี

 

3. ขอเปลี่ยน IP ก็ติดเหมือนเดิม, ถึงแม้ว่า Server ที่อยู่ใน Data Center ต่างๆ สามารถร้องขอ IP ชุดใหม่จาก Data Center ได้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะได้ IP มาชุดใหม่ คุณก็จะพบว่า IP ชุดใหม่ที่ได้รับก็ติด Blacklist เหมือนกัน เพราะอยู่ Class เดียวกันกับ IP ชุดเก่า
4. นักส่ง Spam ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทำให้ผู้ที่ดูแล Email Hosting นั้น ไม่เท่าทันถึงวิธีการใหม่ ๆ ของ User ที่แฝงอยู่ใน Mail Server และบุคคลเหล่านั้นก็ทำให้ Email Hosting กลับมาติด Blacklist อีกครั้ง
5. ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีมาตรฐาน จะมีระบบกรองไปยัง Content หรือ เนื้อหาของ Email ที่ส่งออกจาก Mail Server ทุกฉบับ และหากพบว่ามีอีเมล์ไหนเข้าข่ายเป็น Spam ก็จะไม่ยอมส่ง Email ฉบับนี้ออกไป ซึ่งเป็นการป้องกัน IP ของ Email Hosting ที่ต้นเหตุ และ ได้รับการยอมรับ

 

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี