ฐานข้อมูล Blacklist BSB

ฐานข้อมูล IP/Domain ที่มีการไป Comment Spam ตามเว็บบอร์ดต่างๆ ซึ่งคุณจะพบได้ เช่น การประกาศขายสินค้า ตาม Comment ในเว็บบอร์ดกระทู้ต่างๆ ซึ่ง Comment เหล่านี้ บาง Comment อาจจะถูกเขียนโปรแกรมฝังไว้ใน Server บางตัวอย่างตั้งใจโดยโปรแกรมเมอร์ หรือ ติดไวรัส เป็นต้น ซึ่งหาก Mail Server ของคุณมีการไปตอบหรือ Comment ตอบกระทู้ไว้ในลักษณะ Spam จะทำให้หมายเลข IP ของ Mail Server นั้นๆ ติด Blacklist ของ BSB

การปลด Blacklist SPAMRL

เข้าไปยัง http://bsb.spamlookup.net

ติดต่อ SPAMRL
Website: http://bsb.spamlookup.net
Email: bsb@empty.us (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

วิธีการ Check/Remove: Blog Spam Blocklist

1. เปิดเว็บไซต์ bsb.spamlookup.net
1. ตรวจสอบจาก IP Address 2. ตรวจสอบจากชื่อโดเมนเนม เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกข้อมูลแล้วกด Check

2. ผลการตรวจสอบฐานข้อมูลของ Blog Spam Blocklist

ตัวอย่างการตรวจสอบโดเมนเนมที่ไม่มี Blacklist ของ Blog Spam Blocklist

 

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี