SEM (Spam Eating Monkey)

จะรวบรวมที่มาของ IP Address / Domain ที่พบในข้อความอีเมล์องค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่จะไม่ทำการบล็อกอีเมล์เหมือน List ตัวอื่น ๆ แต่ถ้าอีเมล์นั้นถูกบล็อคจริง ก็สามารถขอให้ทำการ Remove List  ออกได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ SpamEatingMonkey.com เมื่อมีการส่งคำร้องขอปลด Blacklist แล้ว ทาง SEM ก็จะพิจารณาและปลด Blacklist ให้ทันที หรืออาจใช้เวลาประมาณ 24 ชม.

SEM จะมีการจัดประเภทของ Blacklist ดังนี้

ประเภทของ SEM

1. SEM-ASN

SEM-ASN ASN ไม่ใช้บล็อก แต่จะใช้เป็นฐานข้อมูลเท่านั้น

2. SEM-ASN-ORIGIN
SEM-ASN-ORIGIN ไม่ใช้สำหรับการบล็อก แต่จะใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น


3. SEM-BACKSCATTER
จะเกี่ยวกับ IPs ทั้งหมดที่ส่งอีเมล์ไปยังที่ที่เป็นกับดักของสแปม หรือผู้ส่งที่ไม่มีตัวตน และมีการส่งออกอีเมล์จนเกินกำหนด โดย IPs ทั้งหมดจะถูก Delist โดยอัตโนมัติหลังจาก 15 วัน ถ้า IPs ดังกล่าวไม่ได้ส่งสแปม

4. SEM-BADNETS
ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว

5. SEM-BLACK

SEM-BLACK จะมีรายชื่อตามนโยบาย และ IPs ที่มีการส่งอีเมล์สแปมเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีการแจ้งจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ IPs จะถูกปลดออกอัตโนมัติหลังจาก 7 วัน ที่ไม่มีการกระทำที่ผิดกฎ

6. SEM-COUNTRY

SEM-COUNTRY เป็น IPs ทั้งหมดสำหรับรหัสประเทศที่ระบุโดย (ISO 3166 – 1) ซึ่งไม่สามารถลบออกได้

7. SEM-FRESH

โดเมนทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน 5 วันที่ผ่านมาที่เป็น .AERO, .BIZ, .COM, .INFO, .NAME, .NET, .PRO, .SK, .TEL และ .US TLDs. โดเมนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วันเมื่อ SEM-FRESH สร้างใหม่ ไม่สามารถลบออกได้ โดยจะ Blacklist เฉพาะชื่อโดเมนอย่างเดียว ไม่รวม IP Address

8. SEM-FRESH10

SEM-FRESH10 โดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนใน 10 วันที่ผ่านมา ได้แก่ .AERO, .BIZ, .COM, .INFO, .NAME, .NET, .PRO, .SK, .TEL และ .US TLDs. โดเมนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วันเมื่อ SEM-FRESH สร้างใหม่ ไม่สามารถลบออกได้ โดยจะ Blacklist เฉพาะชื่อโดเมนอย่างเดียว ไม่รวม IP Address

9. SEM-FRESH15

SEM-FRESH15 โดเมนทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน 15 วันที่ผ่านมาภายใต้ .AERO, .BIZ, .COM, .INFO, .NAME, .NET, .PRO, .SK, .TEL และ .US TLDs. โดเมนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 วันเมื่อ SEM-FRESH สร้างใหม่ ไม่สามารถลบออกได้ โดยจะ Blacklist เฉพาะรายชื่อโดเมนอย่างเดียว ไม่รวม IP Address

10. SEM-GEOBL

SEM-GEOBL จะทำหน้าที่รวบรวมสถิติเกี่ยวกับที่มาของการเชื่อมต่อเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถกำหนดให้บล็อคประเทศ หรือทวีปได้

11. SEM-IPV6BL

SEM-IPV6BL รายการนี​​้มี IPv6 / 64s ที่มีการส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ เกินเกณฑ์ที่กำหนด ในการขอให้นำรายชื่อออก ต้องใช้เวลา 15 วัน การร้องขอจะเป็นผล เมื่อไม่มีการทำผิดกฎ แต่จะมีการตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้ง

12. SEM-IXHASH

13. SEM-NETBLACK

เป็นฐานข้อมูล Blacklist ที่แสดงว่ามีการตรวจพบอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็น IP ถูกรายล้อมไปด้วยสแปม เช่นอาจจะเป็น IP ที่อยู่ในเนื้อหาที่มีสแปม อาจจะเป็น IP ที่ถูกจัดว่าส่งสแปมเยอะ ทั้งนี้จะมีการลบฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อหมดอายุตามนโยบายกำหนด

14. SEM-URI

SEM-URI จะตรวจจับอีเมล์ที่แปลก ๆ อาจจะเป็นสแปม หรือไวรัส ซึ่งจะสามารถปลดออกได้ หลังจากไม่มีการกระทำผิกกฎเป็นเวลา 15 วัน

15. SEM-URIRED

SEM-URIRED เป็นการตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยให้อีเมล์ขาออกไปยังผู้รับ ซึ่งรวมไปถึงอีเมล์ที่เข้าข่าย SEM-URI ด้วย สามารถปลดออกได้ หลังจากไม่มีการกระทำผิกกฎเป็นเวลา 30 วัน

16. SEM-WHITE

SEM-WHITE คือ IP ที่มีประวัติดีและควรได้รับการพิจารณาให้ปลดออกจาก blacklist  โดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วัน ที่ไม่มีการกระทำผิกกฎ

17. SEM-ZOMGBL

SEM-ZOMGBL เป็นตัวที่การันตีว่าจะทำการบล็อกอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ 100 % มันจะตรวจจับทุกรายการ ซึ่งตัวนี้ไม่นิยมนำมาใช้ แต่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการทำงานโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น blacklist

การลบ Blacklist SEM

ให้เข้าไปยัง http://spameatingmonkey.com/delist.html
(ใส่หมายเลข IP หรือ Domain และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้)

ติดต่อ SEM

Website: http://spameatingmonkey.com/contact.html

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี