หากคุณติด Blacklist ใน UCEPROTECTL 3 หรือ Level 3, เกิดจาก ISP ระบบ Email องค์กร ของคุณมีปัญหาสูงมากในปัญหาการส่ง Spam Mail และมิได้หยุดปัญหาในการส่ง Spam เป็นระยะเวลาหนึ่ง การที่คุณติด Blacklist ใน Level 3 ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากความรุนแรงของ UCEPROTECTL มี 3 Level และ คุณอยู่ใน Level สูงสุด ปัญหานี้ต้องแก้ด้วย ISP เท่านั้น, คุณจะไม่สามารถประสานงานด้วยตนเอง

การลบ Blacklist

  • มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 517 USD (18,000 บาท โดยประมาณ)โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก
    http://www.uceprotect.net/en/index.php?m=7&s=8

ติดต่อ UCEPROTECTL

Email: orders@fast9.uceprotect.net (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Website: http://www.uceprotect.net/en/index.php?m=8&s=0

วิธีการ Check/Remove: UCEPROTECT

1. เปิดเว็บไซต์ http://www.uceprotect.net

2. Lookup จาก IP หรือ ASN ก็ได้

3. ผลการตรวจสอบฐานข้อมูลของ UCEPROTECT

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี