inps.de คืออะไร

INPS.DE เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของ IP Address เช่น IP Email Server ที่ได้รับรายงานจากผู้ใช้อื่น ๆ ว่า IP ดังกล่าวส่งสแปม แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ส่งสแปมเมลเอง แต่ทาง INPS.DE ได้รับแจ้งว่าได้รับอีเมลขยะอย่างน้อยหนึ่งรายการจาก IP Address ของเรา

เราสามารถ Report Spam เองได้ง่าย ๆ โดยไปที่เว็บไซต์ report-spam.de

วิธี Remove IP Address ออกจาก inps.de DNSBL

Delisting request

 

Drone BL

DroneBL ให้บริการเฉพาะข้อมูลสาธารณะในรูปแบบ DNSBL เท่านั้น การใช้บริการ DroneBL DNSBL ถูกส่งออกในรูปแบบของไฟล์ที่รองรับ rbldnsd จากนั้นผู้ให้บริการ Drone BL จะโหลดข้อมูลนี้ลงในการติดตั้ง rbldnsd ต่างๆซึ่งจะถูกส่งออกไปยังอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านทาง dnsbl.dronebl.org DNS zone

เราสามารถใช้บริการ DroneBL DNSBL เพื่อเช็ค IP ของระบบ Email Server ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้

 วิธีตรวจสอบ Drone BL ด้วย IP Address

เปิดเว็บไซต์ Drone BL

กรอก IP Address ที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่ม Lookup
เว็บจะแสดงผลการตรวจสอบว่า IP เราติด BL หรือไม่

 

NiX Spam

NiX Spam DNSBL

iX email filter เป็นเครื่องมือในการกรองข้อความอีเมล Nix Spam เป็นส่วนหนึ่งของ iX blacklist ซึ่งจะสร้างฐานข้อมูลประมาณ 500,000 ข้อมูลต่อวัน และจะทะยอยปลด Spam Blacklisted หลังจาก 12 ชั่วโมงเป็นต้นไป หากไม่พบสแปมจากโฮสดังกล่าวแล้ว

iX Filter ที่ Nix Spam ใช้นั้น สามารถตรวจจับสแปมเมล์ได้ถึง 200,000 ฉบับต่อชั่วโมง ซึ่ง IP Address หลักแสนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

เพื่อลดความเลี่ยงในการตรวจจับผิดพลาด ระบบก็มีมาตรการเพิ่มเติม คือ รายชื่อ Mail Server ที่ถูก Whitelisted ที่อยู่ภายในฐานข้อมูลของเรามีข้อมูล Mail Server นับพันที่ไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าจะส่งสแปมเป็นครั้งคราว (ไม่รวม Google, Yahoo)

หลายกรณีที่ Filter มีการตรวจจับข้อความที่ไม่ต้องการมากกว่า 1 ฉบับ จาก IP Address ตัวเดียวกัน หรือแสดงข้อความสแปมโดยมาจาก IP Address ที่ไม่รู้จัก

กรณีที่ Mail Server ของเราติด Blacklisted โปรดตรวจสอบปัญหากับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลเครือข่าย ให้เช็คและแก้ไขเรื่อง IP Address ที่ใช้งานส่งสแปมเมล

ถ้าต้องการ Remove Blacklist เร่งด่วนให้ลองติดต่อที่เว็บไซต์ www.dnsbl.manitu.net

Lookup Nix Spam DNSBL

  1. กรอก IP Address ที่ต้องการตรวจสอบ หากพบว่าติด Nix Spam จะมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการบอกในหน้าถัดไป
  2. ส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Mail Server ที่ติด Blacklisted ไปยัง Nix Spam ซึ่งจะต้องรอทาง Nix Spam ตอบกลับมาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการ Delist

 

DNSRBL เป็นอย่างไร

DNSRBL หรือ The Real-time Blackhole List เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2006 โดยจะเก็บฐานข้อมูล IP Address ที่มีการส่งข้อความอีเมลองค์กรที่ผิดปกติ โดยจุดประสงค์ของ DNSRBL คือ หยุดการส่งข้อความที่เป็นสแปม หรืออีเมลขยะ ของ Server นั้น ๆ ซึ่ง DNSRBL เปิดให้ใช้ทั่วไปฟรี โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม

วิธีตรวจสอบ DNSRBL

วิธีตรวจสอบ DNSRBL ในระบบ Email Server 

1. เปิดเว็บไซต์ dnsrbl.org

 

คลิกไปที่ลิงค์ Lookup or Remove an IP Address from DNSRBL

 

2. กรอกหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ต้องการตรวจสอบ/Remove

กรอกหมายเลขไอพี และกดปุ่ม Submit

3. เว็บไซต์จะแสดงผลการตรวจสอบว่า IP Address ดังกล่าวติด DNSRBL หรือไม่

 

DNS Server is Blacklist คือ อะไร แก้ไขปัญหาอย่างไร

เมื่อปริมาณ Spam และ Junk Mail เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงผู้ส่ง Spam หรือ Spammer ก็หาวิธีแปลกๆใหม่ๆ มาส่งอีเมล์โฆษณาอยู่เรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องหาวิธีในการรับมือที่เข้มงวดมากขึ้น จนบางครั้งก็มากจน คุณก็ต้องมาประสบปัญหาเช่นส่ง Eamil ไม่ออกด้วยเช่นกัน

 

 

DNS Server is Blacklist
Domain name ทุก Domain ต้องมี DNS Server หรือ ค่า NS1, NS2 นั่นเอง ซึ่งมีหน้าที่ในการสั่งการค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Domain ทั้งหมด เช่น Email (ผ่านค่า MX), Web Site (ผ่านค่า A Record หรือ Cname)

 

มีผู้ให้บริการ Email Hosting จำนวนมาก ใช้ Server 1 ตัวทำหน้าที่ทุกอย่าง ตั้งแต่ DNS Server, Email Hosting, Web Hosting เมื่อ Email ของ User คนใดคนหนึ่งส่งออกมากผิดปกติ หรือ Website ของลูกค้าคนใดคนหนึ่งมีการส่ง Spam ออกไปจำนวนมากๆ ก็จะส่งผลให้ DNS Server นั้นติด Blacklist ไปด้วย เพราะ IP ของ DNS Server กับ Web Hosting เป็นเครื่องและ IP เดียวกัน

 

วิธีแก้ไขปัญหา
ผู้ให้บริการ Email Hosting ควรแยก DNS Server ออกมาเป็น Server ที่ทำหน้าที่ DNS โดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องให้ผู้ให้บริการแก้ไขให้เท่านั้น เพราะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่ง ซึ่ง User หรือผู้ใช้งาน Email ทั่วไปคงไม่สามารถแก้ไขได้แน่ หากไม่ทำการแก้ไขปัญหา IP ของ DNS Server ติด Blacklist ก็จะทำให้ส่ง Email ไปหาปลายทางหลายๆที่ไม่ได้ และจะเจอ Error “DNS Server is Blacklist” และปัญหาก็จะวนเวียนในลักษณะนี้ไปๆมาๆ