ระบบตรวจสอบการ Hack ของเทคโนโลยีแลนด์ คืออะไร?

เป็นระบบการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานจริงของ User  นั้นๆโดย Machine Learning และเก็บไว้ใน Big Dataที่มีความเสถียรสูงเมื่อ User ทำการส่ง Email ออกแต่ละครั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

 

ระบบตรวจสอบการ Hack ของเทคโนโลยีแลนด์มีบทบาทอย่างไร?

จะตรวจสอบการใช้งานหรือกิจกรรมของ User ดังนี้

กิจกรรมที่ปกติ

  • ส่ง Emailใน Location ที่ user ใช้งานอยู่เป็นประจำ
  • ส่ง Emailข้อความไม่มีคำหยาบหรือเนื้อหาที่ไม่มี spam
  • ส่ง Email ไม่เกิน Limit ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่ส่ง Free Email เกิน Limit ที่ระบบกำหนด

กิจกรรมที่ไม่ปกติ

  • ส่งออกจากประเทศที่ติด Blacklist เช่น NG
  • ส่งข้อความที่มีคำหยาบหรือเนื้อหาเป็น Spam
  • มีการส่ง Free Email ออกไปหา Email ที่ไม่เคยติดต่อ
  • มีการใช้งานส่ง Email หลายอุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด

ระบบตรวจสอบการ Hack ของเทคโนโลยีแลนด์เหมาะกับกลุ่มใด?

เหมาะสำหรับผู้ใช้ User และผู้ดูแลระบบที่ต้องสามารถตรวจสอบและแก้ไขหาก Email ของตนเองหรือบุคคลภายในองค์กรติดปัญหา Email. ถูก Hack

 

เป้าหมายสูงสุดของระบบตรวจสอบการ Hack ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งข้อมูลและความเสียหายด้านธุรกิจรวมไปถึงทรัพย์สินของบริษัทลูกค้าเนื่องจาก Email ที่สนทนาอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่คู่ค้าตัวจริง

 

คำถามที่พบบ่อย

AI Security and Machine Learning by Technology Land. คืออะไร

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจาก Big Data โดยใช้การตรวจสอบจากพฤติกรรมการใช้งานจริงโดยระบบ AI การวิจัยนี้ประสิทธิภาพที่ช่วยให้ลูกค้าของเรานั้นปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ระบบของเราได้รับการตีพิมพ์และยอมรับในวารสารด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติในงานประชุมนานาชาติด้านการสื่อสารขั้นสูง ซึ่งเป็นการประชุม ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

SPF, DKIM และ DMARC  คืออะไร

SPF คือ ค่าที่ระบุ Server email ที่ได้รับอนุญาติให้ส่ง email ในนาม Domain ผู้ส่งซึ่งจะระบุเป็น IP Address ของ mail server

DKIM คือ เป็นตัวที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ Mail Server ของผู้ส่ง เป็นลายเซ็นดิจิทัลที่เอาไว้ประทับตราที่ Header (ส่วนหัวของอีเมล) ว่าเราใช้ Server ของเราเองส่ง หรือไม่ ซึ่งค่า DKIM จะช่วยป้องกันการ Phishing Mail ได้อย่างมาก

DMARC คือ การต่อยอดมาจาก SPF และ DKIM ซึ่งป้องกันการสวมรอยด้วยบัญชีผู้ส่ง เพื่อล่อลวงให้ผู้รับติดต่อสื่อสารกับผู้ส่งผิดคน อาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการ Hack มาก่อน

 

วิธีแก้ไขไม่ให้โดน spam หรือ Virus

สแกนไวรัสด้วยโปรแกรม Malwaerbyte และมีการเป็น Password อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือน3 เดือนครั้ง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจจับการส่งออกที่ผิดปกติแบบ Realtime ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

Fake Sender Name Detection ในระบบอีเมล์ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

SSL ในการใช้งาน Mail server มีความสำคัญอย่างไร ?

สาเหตุที่ถูก Bomb Email แบบ Multi-users

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี