เนื่องจากระบบ Email Server ปัจจุบันมีปัญหาเรื่อง IP ติด Blacklist ด้วยจากสาเหตุดังนี้

 • Email ภายใน Server มีจำนวนมาก
 • การจำกัด Sent limit ต่อวัน
 • อุปกรณ์ติด Spam

เทคโนโลยีอะไรป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist คืออะไร ?

คือเทคโนโลยีมีเทคโนโลยี AI ซึ่งใช้ Big Data จำนวนมากซึ่งสามารถคาดคะเนกิจกรรมการส่ง Spam เช่นมีการส่งออกจากประเทศที่ผู้ใช้งานไม่เคยใช้งานเลยเช่น NG User ดังกล่าวจะถูกระงับการส่งออกทันทีเนื่องจากวิธีนี้เป็นการป้องกันไมให้ IP ติด Blacklist ต่างจากเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการกำหนด Limitต่อวันเท่านั้น แต่ก็เป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดเนื่องจาก User ยังสามารถ reset sentlimit แล้วส่งออกได้อีก

 

เทคโนโลยีป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist บทบาทสำคัญต่อ Mail Server อย่างไร​ ?

ถือว่าเป็นหัวใจของการให้บริการ Mail Server หาก IP การส่งออกติด Blacklist จำนวนมากความน่าเชื่อถือของระบบจะมีน้อยด้วยเช่นกัน

 

การเปรียบเทียบความปลอดภัยระหว่างเทคโนโลยีอะไรป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklistและไม่ใช้เทคโนโลยีป้องกัน

ใช้เทคโนโลยีอะไรป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist

 • รู้สาเหตุและแก้ไขได้ตรงจุด
 • ระงับการส่งออกก่อนที่ Sentlimit จะเต็ม
 • Ip ไม่ติด Blacklist ของระบบปลายทาง

ไม่ใช้เทคโนโลยีป้องกันIP ติด blacklist

 • ต้องรอจนกว่า Sent Limit เต็มผู้ใช้งานดังกล่าวจึงไม่สามารถส่งออกได้
 • IP การส่งออกติด Blacklist ของระบบปลายทาง
 • ต้องใช้ Gateway อื่นส่งออกแทนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

 

เทคโนโลยีป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในกลุ่มใด ?

เหมาะสมหรับผู้ใช้งานทั้ง User และ Admin ผู้ดูแลระบบ Email

 

เป้าหมายสูงสุดของเทคโนโลยีป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist  คืออะไร ?

เทคโนโลยีมีเทคโนโลยี AI มาตรวจสอบขาส่งออกเป้าหมายคือให้ระบบ Email ขาส่งออกไม่ติด Blacklist. ของระบบปลายทาง

 

คำถามที่พบบ่อย

IP ติด Blacklist คืออะไร ?

คือ IP การส่งออกของ Mail Server ติด Blacklist ของระบบปลายทางเนื่องจากสาเหตุIP ดังกล่าวมีารส่ง Spam เข้าระบบปลายทางเกินกำหนดทำให้ระบบปลายทาง Blacklist IP

 

วิธีป้องกันไม่ให้ IP ติด Blacklist

 • Scan Malware ด้วยโปรแกรม Malwarebytes
 • เปลี่ยน password อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน
 • ก่อนเปิดไฟล์ให้ตรวจสอบไฟล์แนบก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ติด Spam

บทความที่เกี่ยวข้อง

SSL ในการใช้งาน Mail server มีความสำคัญอย่างไร ?

ระบบตรวจสอบการ Hack ของเทคโนโลยีแลนด์ทำงานอย่างไร

Fake Sender Name Detection ในระบบอีเมล์ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

ระบบตรวจจับการส่งออกที่ผิดปกติแบบ Realtime ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

การกรองอีเมลที่เป็นไวรัส ในไฟล์ *.zip ช่วยป้องกันไวรัสได้อย่างไร

Facebook Comments
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี