ใช้ Password เดียวกันเสี่ยงอะไรบ้าง?

การใช้ Password เดียวกันทุก Email ทำให้ Hacker สามารถเดาได้กรณีเท่าสามารถ Hack Email ได้  Email การตั้ง Password เดียวกันทุก Email.เสี่ยงต่อการถูกสวมลอย รวมไปถังความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์และข้อมูลด้านการเงิน ยกตัวอย่างเช่น Hacker สามารถ Hack Email A@ABC.com ได้ และสามารถเข้า Email B@ABC.com ซึ่งทำงานแผนกการเงินและมีการส่ง email โดยใช้ชื่อบัญชีในการโอนเป็นของ Hacker ทำให้องค์การและภาพลักษณ์องค์กรเสียหายอย่างมาก

เปรียบเทียบความปลอดภัยระหว่างใช้ Password เดียวกันกับใช้ Password ไม่เหมือนกันดีอย่างไร

การใช้งาน Password เดียวกันทำให้ Email ถูกสวมลอยและถูก Hack ได้ง่ายมากกว่า

การใช้ Password ไม่เหมือนกัน Hacker จะไม่สามารถเดาได้ครบทุกรหัสอย่างแน่นอน

การตั้ง Password สำคัญอย่างไร?

การตั้ง Password  เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเนื้อหาที่สำคัญภายใน Email บริษัท รวมไปถึงเรื่องการเงินภายในบริษัทถือว่าเป็นข้อมูลภายใน การตั้ง Password สำคัญมากเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและการแอบอ้างในนามบริษัทซึ่งหากมีการ Hack ข้อมูลไปแล้วจะสามารถสร้างความเสียหายให้บริษัทอย่างมา

วิธีการป้องกันไม่ให้ถูก Hack Password

  • ห้ามตั้ง Password เดียวกันทุก Email
  • มีการเปลี่ยน Password อย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน
  • สแกไวรัสที่เครื่องด้วยโปรแกรม Malwarebyte ทุกอาทิตย์

 

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการตั้ง Password ให้ปลอดภัย

  • ตั้ง Password อย่างน้อย 8 หลักและควรมีตัวเลขและอักขระพิเศษcผสมด้วยเช่น !@#%^?&* เป็นต้น

วิธีการเปลี่ยน password จากหน้า Webmail

1. ในหน้าแรกของ Webmail ด้านขวามือบนสุด ให้เลือกไปที่รูปเฟือง หรือ Settings

2. เมื่อเข้ามาให้หน้า Settings แล้ว ด้านซ้ายมือ จะปรากฏหัวข้อแถบเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกเปลี่ยน Password โดยคลิกไปที่ แถบ Password

3. ยืนยันการเปลี่ยน Password ตามลำดับขั้นตอน

ให้ทำการใส่ Password ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
ให้ใส่ Password ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยน
ให้ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

จากนั้น คลิกที่ Save ในการ Login เข้าใข้ครั้งต่อไป ก็จะเป็นการใช้ Password ที่เราทำการกำหนดไว้

เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
1. มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในชุดรหัสผ่าน
2. มีอักขระพิเศษ อย่างน้อย 1 ตัว เช่น @, *, # ในชุดรหัสผ่าน
3. มีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว เช่น 1, 2, 3 ในชุดรหัสผ่าน
4. รหัสผ่านจะต้องมีจำนวนตัวอักษรในข้อ 1-3 รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

SSL ในการใช้งาน Mail server มีความสำคัญอย่างไร ?

ทำไม Webmail ถึงเป็นจุดแรกในการพยายาม Hack Email ของคุณ

ใช้เทคโนโลยีอะไรป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist

Fake Sender Name Detection ในระบบอีเมล์ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

สาเหตุที่ถูก Bomb Email แบบ Multi-users

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี