ไฟล์ .Zip คืออะไร

ไฟล์ zip คือการบีบอัดรวมไฟล์หลายๆไฟล์อยู่ในก้อนเดียวกันซึ่งไฟล์ทั้งหมดจะรวมกันแล้วมีชื่อโฟล์เดอร์.zip บ้างครั้งผู้ใช้งานจะกำหนดรหัสผ่านก่อนเข้าไฟล์ได้หรือไม่กำหนดก็ได้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งไฟล์ .zip นั้นจะมีประโยชน์เนื่องจากมีการบีบไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงแล้วยังสามารถรวมกันได้หลายๆไฟล์อีกด้วย

Email แบบไหนถึงเรียกว่าเป็น Spam

Email Spam มีลักษณะหลายแบบยกตัวอย่างเช่น Email ที่บอมออกมาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือ Email โฆษณา รวมไปถึง Email ที่เป็นการปลอมแปลง Display Name ยกตัวอย่างเช่น tltest@maildee.com<blacklist@abc.com> email ลักษณะนี้ผู้ส่งจริงๆคือ @abc.com แต่ปลอมแปลง Displayname เป็น tltest@maildee.com ทำให้ผู้ได้รับ Email เข้าใจว่าเป็น Email ผู้ติดต่อจริงๆและเกิดการสนทนาอยู่ระหว่างผู้ไม่หวังดี ซึ่งจะพบเห็น Email ลักษณะนี้บ่อยครั้ง

วิธีการสังเกต Email ที่เป็น Spam ทำได้อย่างไร

ตรวจสอบชื่อ Email Sender ต้องถูกต้องทั้ง Display name และ Email

ตรวจสอบไฟล์แนบต้องไม่ใช่ .EXE หรือไฟล์แนบที่เป็นอันตราย เช่นไฟล์ .zip ซึ่งภายในอาจมีไฟล์ .EXE อยู่

ตรวจสอบเนื้อหาว่าเป็นเนื้อหาที่หลอกลวงหรือไม่

ตรวจสอบลายเซ็นหรือ Signature เพื่อเป็นการยืนยันว่าจากผู้ส่งจริงๆ

 

วิธีการป้องกัน Email Spam ที่ส่งไฟล์ .Zip

เนื่องจากมีการระบาดของ Email Spam ที่บอมการส่งเป็น Email ที่แนบไฟล์ .Zip ทำให้สร้างความลรำคาญให้กับผู้ใช้งานวิธีการแก้ไขต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ Email Server ดำเนินการตั้ง Filter เพื่อกรอง Email ดังกล่าวให้ไม่สามารถเข้ามาใน Inbox ของผู้ใช้งานได้ และหากมี Email ที่หลุดเข้ามาต้องแจ้งให้ทางผู้ให้บริการ Blacklist sender หรือผู้ใช้งานต้องไม่เปิดไฟล์แนบเพราะเนื่องจาก Email หรือ ไฟล์แนบดังกล่าวไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

โปรแกรมสแกนไวรัสที่แนะนำ

โปรแกรม Malwarebyte

บทความที่เกี่ยวข้อง

การปลอมแปลง Email เป็นเจ้าของบริษัทเพื่อสั่งให้ลูกน้องตนเองโอนเงิน

Hakcer ปลอมแปลงใบแจ้งหนี้ทาง Email อย่างไร

ใช้เทคโนโลยีอะไรป้องกันไม่ให้ IP ติด blacklist

ระบบตรวจจับการส่งออกที่ผิดปกติแบบ Realtime ของเทคโนโลยีแลนด์คืออะไร ?

สาเหตุที่ถูก Bomb Email แบบ Multi-users

Facebook Comments
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี